Personlig assistans

På grund av min funktionsnedsättning är jag beroende av personlig assistans.
Hos mig arbetar sex personer på schema och jag har valt att ha min make och min mamma anställda. Assistenterna är anställda av Atlas assistans.

Mina assistenter tar inte hand om mig – de hjälper mig fysiskt så att jag kan göra saker själv. Detta är en enormt stor skillnad!

Vissa dagar kan de få hjälpa mig att storstäda huset, andra dagar kan de sitta i assistentrummet hela dagen. De är med mig när jag jobbar och finns till hands om jag behöver. Ibland är de med på resor, ibland på krogen. Det är nog ganska omväxlande att jobba hos mig.

Vi arbetar mycket med deras roll som min assistent i kombination med min roll som mamma. Assistenterna är aldrig ensamma med mina barn, och målet är att de ska ha sån liten plats i deras liv som möjligt. Ett vanligt missförstånd är att assistenterna är våra ”nannys”, och det är så långt ifrån sanningen man kan komma.

Att vara personlig assistent kan vara ett oerhört krävande och svårt arbete. Men det kan också vara världens bästa jobb! Jag anser att statusen på yrket ska höjas drastiskt, bl a genom kraftiga löneförhöjningar och bättre möjlighet till utbildning.

Om du är intresserad av att diskutera frågor kring personlig assistans så rekommenderar jag Forumen på funktionshinder.se!

Om du bor i Stockholm, är mellan 16-65 år och är funktionshindrad är du välkommen att kontakta BOSSE- råd, stöd & kunskapscenter där jag tidigare arbetat, för att få stöd inom allt som rör personlig assistans (och alla andra frågor som rör livet med funktionsnedsättning).